Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. yan.filters@gamail.com

Nhà máy Tour

Nhận báo giá
Nhà -

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. Nhà máy Tour

Dây chuyền sản xuất

Nhà máy của chúng tôi có năm dây chuyền sản xuất, khu dập nắp cuối;khu gia công lưới lỗ vừa;nguyên liệu đường gấp typography;khu lắp ráp;khu vực kiểm tra chất lượng.Tất cả các thiết bị tự động hóa tiên tiến và xưởng không bụi.


Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3